แนวโน้มการส่งออกของไทย

แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2562 เป็นไปได้ยาก สำหรับเป้าหมาย 8% นั้นทำได้หรือไม่เราจะต้องรอดูว่าภาคเอกชนสามารถปรับตัวเข้ากับโอกาสและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการส่งออกที่มีความท้าทายมากขึ้นได้หรือไม่ ปริญญ์ปณิชภัคภักดีสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Prinn ยังเป็นหัวหน้าประเทศของหลักทรัพย์ CLSA (ประเทศไทย)

ผู้เชี่ยวชาญในเหตุการณ์ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของภูมิภาคเพื่อรับมือกับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนได้ดียิ่งขึ้น ขณะนี้อาเซียนเป็นหุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยมีการส่งออกของไทยสูงถึง 25% ในภูมิภาคในปีที่ผ่านมาตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคนปัจจุบันของอาเซียนประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในปลายปีนี้