เซลล์ควบคุมการกระจายของโครโมโซม

กลไกระดับโมเลกุลของการที่มะเร็งที่ทำให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะสามารถกระตุ้นการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันโดยมีอาการเช่นความเหนื่อยล้าหายใจถี่และมีเลือดออกเหงือกเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในไขกระดูกและมีผลต่อเลือดอย่างรวดเร็วเนื่องจากเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเติบโตอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้เกิดจากยีนกลายพันธุ์ในโครโมโซมเปิดในขณะที่ปิดยีนระงับเนื้องอก

การกลายพันธุ์เกิดขึ้นเมื่อโครโมโซมไม่ได้ถูกจำลองอย่างถูกต้องในระหว่างการแบ่งเซลล์และการไม่เรียงตัวของแม้แต่หนึ่งโครโมโซมทั้งหมด 46 ตัวในเซลล์ทำให้เกิดการผิดพลาดเพื่อป้องกันความผิดปกติของโครโมโซมดังกล่าวเซลล์ควบคุมการกระจายของโครโมโซมอย่างแม่นยำไปยังเซลล์ที่เกิดใหม่ด้วยเซ็นเซอร์ความตึงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของโครโมโซมที่ซ้ำกัน